روشنائی

 

        خوب تو هم کوچکی

   مثل یک شمع

 اما نذرت می کنند

 و در خلوت مجروحشان

 روشن ات می خواهند

 و نور لرزان تو

 همه ی سیاهی ها را

 می شکند

 و تو قادر می شوی

ارامش یک مادر را

  روشن کرده

و غم سبز او را

در سقا خانه های سبز

 سبز سازی

 و دل اش را

 به خون مسیح پیوند

 هر چقدر هم 

که لرزان باشی

 همه ی سیاهی ها

 از تو می ترسند

....................

 

/ 0 نظر / 2 بازدید