درخت

ایستاده بمیر چون درخت

رودکی که به دریا میرسد

چشمه ای که در چشمها غرق می شود

قله ها 

             همیشه در اوج نگاه ها 

ماندگار است

افق سرخ

          از ان پروانه هاست

وپل ها از ان ناتوان ها 

ایستاده بمیر چون درخت

تا کلاغ ها بی اشیانه نماند

و مورچه ها در ریشه ات پناه بگیرند

درد من

            مردن به خاطر همه نیست

درد من 

                 گور های جمعی

که دران درختی نیست

/ 2 نظر / 43 بازدید
..

سد سکندر باش و خانه ی بی در

..

نادانی در ان است که پس از انکه زندگی شکنجه بار شد. باز زندگی کنی