نرسیدن

برای چه می ریزی؟

از دامنم چه میجوئی

چه می خواهی ز جان من

بگو ای قطره های شفاف

وقت ترک کردن است

رخت عوض کردنونرسیدن

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
..

میوه هائی زودتر می رسد که شکوفه هایش زود تر امده باشد