رنگ عشق

نه ...

نه من دیگر عشق را بوسیدم

و کنار لب تو انداختم

لب گور تو

گور به گور شده باشم اگر

غیر از خاک تو

خاکی به سرم ریخته باشم

رنگ عشق سیاه نیست

سرخ نیست

نه اصلا رنگی ندارد عشق

زنگی ندارد عشق

این منم که سیاه بختی ام را

با رنگ پیراهنم

به عشقم

نشان می دهم

تا راهم را گم نکنم

/ 1 نظر / 22 بازدید
سایه

عشق اونه که هرگز نگی متاسفم متاسفم .اونی که من بتو داشتم هر چه که بود عشق نبود