غروب

                   غروب                                           برای تمام مادران شهیدداده ایران

    غروب زیبای من بمان                                                .......

     چرا برفتن این چنین شتاب داری

  ایا تمامی این ساعات رنجم را

  طاقت یک لحظه ماندن نیست

  غرورب زیبای من بمان

  چرا برفتن این چنین شتاب داری

  سرخ گونه رفتن ات را

  به جاودانگی اشکهایم

  و پایمردی یاران ات

   ببخش وبمان

 غروب زیبای من بمان

     چرا برفتن این چنین شتاب داری

  مگر تمامی این ستارگان اسمان

  همبسته با نگاه های بدر دوخته ام

     فریاد نبودن ات را

                       بسنده نمی کند

  مگرتمامی این لحظه های استحاله را

       حاجت یک لحظه ماندن نیست

  غروب زیبای من بمان

  چرا برفتن این چنین شتاب داری

          چرا این لحظه

                        لحظه

                          رفتن ات را

       در قطره

               قطره

               مردنم را

                   نمی بینی

   چرا در بی انتهایی این افق

  فریاد نبودن ات را باور کنم

  چرابشارت صبح روشن

 در تاریکی شب نا فرجام ام را

                      باور کنم

   چگونه این سیال رفتن ات را

  در استوای غریبانه دور

               غریبانه تحمل کنم

             نه

       نه بشب نفرینی

   نه از صبح دل ارامی

  این غروب ابدی

           در عروقم ابدیست

        ابدی باد

              غروب ات

                        در من

         ...........................

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
maee

عزيزم وبلاگت خيلی قشنگه!!!وبلاگ منم ببين! www.maee21.persianblog.ir