زخم زبان

 

      اواز زخم دانه های

                   انار را

      از لبهای فرو بسته تو

                           می شنوم

     وباتو زمزمه می کنم

   هزار ر نجیدگی را

  که به هزار

           دانه ی انار

                       بخشیدی

     دانه  دانه

               زخم

      درختهای این بهار هم

                        به گل نشست

   زخم زبان یاران

           در پیش است

      .........................

/ 0 نظر / 3 بازدید