پائیز

پائیز است مادر/ با من هم اوازی کن/

 باران در راه است/ و من از خیس شدن می ترسم

دستهای پدر چتر من است/من از بی چتری می ترسم

پائیز است مادر/ با من هم اوازی کن/

 همچو برگ از لرزیدن می ترسم/

لهجه ی شب سیاه است/ و من از سیاهی می ترسم/ چشمهای پدر چراغ خانه است

پائیز است مادر / با من هم اوازی کن

جدائی تلخابه ی سمی ست / تنهائی تیرک تار است/ ومن از بی پناهی می ترسم

نفسهای پدر پناه من است

پائیز است مادر/ بامن هم اوازی کن

درس کلاس دوم من جدائی نیست/ تقسیمم نکن/ جدائی هزار خط فاصله است/

پدر علامت سئوال نیست/ پدر نقطه سر خط من است/و من از علامت منها می ترسم

دو دست از دو دست کم نمی شود/پدر علامت جمع زندگی ست/

پائیز است مادر/ با من هم اوازی کن

مادر خدای صبوری ست/شیک و شکیبا باش مادر/ پائیز زرد نیست

پائیز مجموعه رنگ خداست/ با پدرم باش مادر. من از دوری از پدر می ترسم

/ 14 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
30ma

اصن نماد پاییز غم و تنهاییه .... ترس نه البته .... پاییز خوبه .... عاشقشم ....

غريبه

دور نيست كه زندگي برسونتت بجائي كه حسرت يه سلام خشك وخالي از فرزندان خود رو بكشي. با اين برتري طلبي كه در تو هست. دور نيست كه مادر بودنت هم زير سئوال بره. برگرد

...

جز من اگرت عاشق و شيداست بگو ور ميل دلت بجانب ماست بگو ور هيچ مرا در دل تو جاست بگو گر هست بگو نيست بگو راست بگو

ماشا

سلام دوست من. عیدت مبارک و ایامت شادمانه.. واتوره با چند دو بیتی پاییزی به روز است و منتظر نقد ونگاهت..

...

اين حال پريشانم در بيت نمي گنجد حال دل بي حالم در حال نمي گنجد هم پيش مني اينجا هم دورترين جاها بي حال تو گر خوبست در شعر نمي گنجد

بانو

سلام با احترام به خواندن آخرین نامه ام دعوتید

نم نم ِ بارون

پائیز است روزگار .... بگو كدامين پائیز با من هم آواز مي شوي

...

از در مهر بگشا اين در

...

رو به تو ايستادم. رو به افتاب. تا هرچه دارم در سايه باشد