خاطره

 

   بی خاطره نه زیسته ام

                        با تو

 واین بی انصاف واژ ه

                       که   تو      باشی

همه ی هستی ادمی می شود

 انگاه که 

            تو

                بی انصاف

                      خاطره می شوی

   چه خوب

            چه بد

............................

/ 0 نظر / 2 بازدید