رابطه ی خدای من بامن به چه کسی ربطی دارد.؟

 چرا در روابط شخصی خدا دخالت می کنيد.؟

 اما خدا در روابط شخصی ی هيچ کسی دخالت نمی کند ( از بس که مهربان است.)

 چرا شما مهربان نيستيد ؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
ليلا

رابطه با خصوصی ترين رابطه هر فرد است مه فقط به خودش مربوطه و جالب اينجاست که هيچ کس نمی تونه (حتی اگه بخواد) تو اين رابطه وارد بشه

ليلا

اصلاح رابطه با خدا خصوصی ترين رابطه هر فرد است که