دخترم را

 

 دخترم را به باد شوهر خواهم داد

 تابا هر خنده اش کولی های دوره گرد رقص اتش شان گر گیرد وسینیورها حلقه وار

 پولهایشانرا به اتش کشند

 دخترم رابه باد شوهر خواهم داد

 تا دران دور دستها دختران لچک بسر دم بخت سهم خویش را ازخرمن  غله کش برند

 دخترم را به باد شوهر خواهم داد

 تا ماندگاری غبار را ازشیا رهای گونه مرد بلوچ پاک کند

 دخترم را به باد شوهر خواهم داد

تا لبغنچه ی رویگرانی باشد که از بام تا شام گشنگی را می سایند

دخترم را به باد شوهر خواهم داد

 تا فوت هر هیمه خیس باشد وسوت هر شبان ترسیده از حمله گرگ

 دخترم را به باد شوهر خواهم داد

 تا از هر سوی که بوزد خنکای دل عالمی باشد و دل کوچک من

/ 1 نظر / 3 بازدید
keivan

خداوندی در ميان سنگ و شيشه!