ببين وقتی توی وبلاگها مون هم ديگه روبالا پايين می بريم انگار يه چيزی مشتر که تو

 همه مون      يه غم گنده     يه عشقه جا موتده     يه راهه نرونده

   راه رو بريم  بعشق برسيم اخرش غمه

  غم عشق راه  زندگيمونه

/ 0 نظر / 2 بازدید