حقیقت

                   حقیقت

 

             ۱

   اشگها خروش

    مرده

    مرد است

    در گلو

 وافتاب

  حقیقت کوچکی ست

 وقتی تو

   با دهان کوچکت

   افسوس مرا

        اواز می دهی

 

          ۲

حقیقت شاید

 ان نغمه ای باشد

  باد کرده

  در دو سوی

         گلو

    که در هیچ پرده ی

       هرگز

  باوازش در نیا ید

 

         ۳

  مگر انکه

   طبیعت مادر را

   هق  هق زنان

 از اعماق

  دره های درون

  بمضراب  کشی

 

            ۴

    با این همه

   می شد

  ایکاش می شد

   تما می

  این مفت واژه های

  تعبیر حقیقت را

    گذاشت

  وبدان جا

  درامد که تویی

...................

 

/ 0 نظر / 2 بازدید