نامه به یک دوست

      فری عزیز

  این دنیای مجازی یعنی دنیای من وتو  دنیای عجیبی ایست

                                                                                                   

  من با تو هستم هیچ کس با من نیست

 

                                                   حتی تو

   چقدر ادمی احساس ارامش  می کند در عین وابستگی

           

                      فری عزیز

  

   انچه که از هر تک انسانی باقی خواهد ماند بنیاد شکنی اوست  نه نوکر صفتی او

            بنیاد شکنان می دانند که هر بنیادی که استوار و پابر جا بنظر می رسد

  روزی دود شده و به هوا خواهد رفت و نوکر صفتان نمی دانند با هر تلاشی در جهت

  حفظ ان بنیاد نمایند

خود نیز دود شده و به هوا خواهند رفت

              .................................

 

nbsp;

/ 0 نظر / 4 بازدید