هوا خوری

 

                 1

 

برای زیستن دوباره

دانه کاشته ام

و هر شب به امید رستنش

روزها را خط می کشم

نه.. این بار من

روم بدیوار زندان نیست

ازادی را می شمارم

..............................................

                    2

 

بجای همه شما

نامه می نویسم به عزیزانتان

نه من قلم دارم

اما نگهبان ندارم

چقدر زیاد شده اید  شما

خودکار ها ی سپیده

ته کشید

......................................................

                     3

 

تو بریده ائی

تو از سلام بریده ائی

گناهت بخشیدنی نیست

اما قلبم را کجا می بری

هان .. تا بجای تو

بشکوفه ها  به باران

 سلام دهم؟

...........................................................

                         4

 

 ما از همان دم که امدیم

قصدمان سفر بود و بس

راه را کوتاه کن

باز پرس

...................................................

                  5

 

کدام لحظه

              عاقبت

راز مرا بر ملا می کند

که تو جباری

تنها ابرویم مانده

به روب و ببر

.................................................

                   6

 

کی بیقراری من

قرار خواهد گرفت

50 سال طول حاملگی

مگر 9 ماهه نمی زایند

دختران بلوغ

..............................................

                7

 

چه کسی به عریانی من

         اغوش گشوده

دلم دریائی ست  و سرم طوفانی

کدام شهر باز ویران شده

و کدام مادر 

          گریان

.....................................

 

/ 34 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فائزه

من آن غریبهء دیروز آشنای امروز و فراموش شده ی فردایم در آشنایی امروز می نویسم تا در فراموشی فردا یادم كنی [گل]

نرگس بابایی

دنیا تاریک شد کاش چشم هایت را نمی بستی ... زیبا بود پیروز مانید مهر نزدیک است در پناه مهر

غزال

سلام...آخی چه زیبا[متفکر]و عمیق[رویا]

شیدا

درود. خدایم معجزه کرد ! تو آمدی........! چقدر دلتنگ و بیقرار بودم ! چه ساده گفتند و چه ساده چه به سادگی مرا کشتند ! برای تو که منجی شدی : ایستادن در زاویه ی نگاهت گریزی ست دردناک بدانگونه که تصویر بر پشت مردمک تو می نشیند و آنسوی تر نمی رود هرگز....... چقدر دیر یادم افتادی ! این وفاداری نیست....! میدانم مشکل منم . من پرتوقعم ! مرا عفو کن که اصلا صدایم به گوش خودم هم نمی رسد. من شاکیم !!!!!!!!! ایام به کام و برود.

شیدا

درود. گرامی من به چاه نیاز ندارم ! که فاسقان نیازمند ترینند ! من به دوستانی نیاز دارم که وقتی نمیگویم تنهایم از چشمانم راز پر تلاطم درغم را بخوانند ! میدونی رضا :" سالهاست کلید شهر رویا را گم کرده ام ! و اکنون هرچه میگردم کمتر می یابم. البته شاید کلید در همین نزدیکی باشد اما چشمان من کم سو شده و من با پررویی از زدن عینک پرهیز می کنم ! هرگز اینگونه با خود در نبرد نبودم ! از داشتنت به خود می بالم...... خوشحالم که هستی. ایام به کام و بدرود.