نوشيدن .   نوشيدن .  نوشيدن.

  اب نوشيدن. چای نوشيدن . می نوشيدن.  

  نوش . نوش . نوش. هر کدام که باشد.          

/ 1 نظر / 2 بازدید
ليلا

نوشته هات خيلی جذابه من می نوشيدن را دوست دارم آگه دوست داشتی يه سری بزن...آپ کردم