بخاطر دکتر خاتمی

                                                                           ۲۴/ ۲ /۸۴  مشهد

وقتی باد زوزه می شود

        و دريا نعره

 اميزه ی خشونت شان را

               صخره می خند

 و اب روی چشمانشرا

 ابروی دريا می سازد

 مه نور فشاند و

                     سگ عو عو کند

 فردا روز شناست

                        ابروی شهر ما

/ 0 نظر / 2 بازدید