وفا

 اینجا اشیانه وفاست

که با جفا بزرگ شد و

ترک اشیان نکرد

   حتا   جفای تو نیز

پوشال این اشیانه خواهد شد

/ 9 نظر / 15 بازدید
مینو

آنقدر وفا کنم تا ترک جفا کند

نگار

بي شك آشياني است با ارزش كه مي توان در كنار آن جفا را فراموش كرد ... وفا ستون آشيان است و جفا پوشال آن به روزم شاد و مانا باشيد [گل]

جیغ

نمیای که نیام آره ؟

لیلی

[گل] تا بی نهایت دوستی تقدیم به شاعر