ترس

 

                                                                             بخاطر کفایت

 

 

  در ایل ما سگ به تندر پارس می کند       گویا     از ترس اش

  مرد به زنش می چسبد                       گویا      از ترس اش

 سگ از مرد هم می ترسد                    تندر هنوز می غرد

 سگ هنوز پارس می کند                      مرد هنوز بزن اش چسبیده است

 زن از خواب بیدار می شود

 تندر نمی غرد و سگ پارس نمی کند

و مرد سالار خانواده است

 

این را < کفایت > می فهمد.

/ 0 نظر / 2 بازدید