تو بمان

کاش موقع رفتن/ کفش های ورزشی که با ان با من بازی می کردی را جا گذاشته بودی/

و کمی دورتر از من یادت افتاده و بر می گشتی/ تا من چند لحظه بیشتر تو را می دیدم/

برای رفتن همیشه بهانه ها بزرگ است... مثل چک داشتن فردا/ 

اما برای ماندن یک بهانه ی کوچک می خواهد..... مثل چک کردن اب و دانه ی   قناری  

کوچک در قفس

..............................

برای اشک های عزیز رهای عزیزم/ 6 نظر / 15 بازدید
...

تو بمان/ تا ماندگاری ستایش رفتن کمی باطل شود تو بمان/ تا جدائی از پی هیچ کمی عاقل شود

[گل]

من

همیشه بهانههایی را برای برگشتنت گذاشتم... کاش می‌فهمیدی....

helia

[گل]زیبا بود و با احساس

لیلی

سلام رضای شاعر ! چند وقتی بود که از خواندنت دیر بودم دور