رنگین کمان

امید سرخ دلت را جشن می گیرم

های ای سپیده ی پنهان در شب های دیروز

که هر سپیده دمان غرق اشک سیاه پنهان 

و امید سرخ ات را حتا

پنهان از هم کوچه هایت می کردی

ان انگشتانی که ذکر می کرد دانه های تسبیح را

امروزه با رنگی سبز 

اشاره می دهد رنگ بنفش را

امیدسرخ دلت را جشن می گیرم 

                    دلبندم

سیاهی چشمانت 

                          برف سفیدی موهایت را می شکند

و رهایی را برای نوه هایت 

                       هدیه می دهد

..................................................................

با یاد ان یاد گرامی

/ 2 نظر / 22 بازدید
..

نگاه پیر بی تدبیر نیست/ ما همه باهم پیر شدیم

..

دراین سرای بیکسی کسی کسم نمی شود