من اگر امروز بميرم  هزاران کار نا تما می خواهم داشت که هيچ انسان ديگری

قادر به تکميل وادامه ی ان نخواهد بود .

 مرگ نا تمام ماندن کار هر انسان است.

/ 2 نظر / 2 بازدید
آدينه بوک

سلام. به فروشگاه اينترنتي کتاب و CD آدينه بوک با تحويل رايگان هم سر بزنيد.

لیلا

به نظر من مرگ موقعی به سراغ انسان مياد که در عمق وجوش هيچ کار نا تمامی نداره