انچه راکه من بنويسم شما نخواهيد خواند          

وانچه راکه شمابخوا نيدمن نخواهم نوشت

                    من تنها برای دل خودم مينويسم

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
mab

و آنچه را که ما ميخواهيم... دانستنيست که از ديدن بر مي آيد...علی يارت...سبز باشی!