پرواز

 نا امیدی چرا؟

      چیزیی به صبح عشق نمانده

     کمی دیگر برد بار باش

           بچه پرستو های

                      دهان باز

     پرواز را

              تغذیه می کنند

و اوازشان شنیدنی

کمی دیگر بردبار باش

     ..................................

/ 0 نظر / 2 بازدید