دل ما

                                                              با یاد استاد سفر کرده ام

می بینی رفیق

رنج سفر ترا ماند و

بی قراری برای من

نه تو مردی و

نه من مرگنامه نوشتم

ما هنوز در زباله دانها

دنبال اتشیم

که نمیرد دل ما

 

/ 24 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاسین

[گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل]

یاسین

[گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل]

یاسین

[گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل]

یاسین

[گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب][قلب] [قلب][گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل]

نگار

سلام دوست خوبم بیایید در گلستانها به دنبال عطر دل انگیز باشیم که نمیرد دل ما شاد باشید مادام [گل]

نگین

سلام رضا خوبی؟ منتظر شعر جدیدتم[گل]

سید محسن

از اینکه مرا خواندی متشکرم آقا جان یک خر سنج تمام اتوماتیک بشما هدیه میدهم( به اولین کسی که میرسید بگوئید دیشب خواب آقا را دیدم) عیارش فورا مشخص میشود موفق باشی

نگین

[گل]یا رب عید است عطا بر همه ده بر غصه و اندوه همه خاتمه ده پایان غم همه ظهور مهدی است تعجیل فرج به مهدی فاطمه ده عیدتون مبارک[گل]

نیکو

[گل][گل][گل]...

ماشا

سلام دوست من. واتوره با ((قفس در قفس)) به روز شد. به دیدارم بیا منتظرت هستم.