صدای ابری

 

       چشمان خیره زمین

    به اشک های یخ بسته اسمان

روزگار ما شد

اه بیچاره او

که درستکار زیستنش را

هاله یی از برف رذالت می پوشاند

و قرچ قرچ قدمهایم

صدای ابری دوست را

از دره ی اوین می شنود

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
سپید

بودنت صدای برف باریدن می دهد...بی صدا

عسل

سلام چه خوشگل گفتين قرچ قرچ...[چشمک] خيلي قشنگ بود.[رویا] مرسي[گل]