نیم مرده

و این شب ها

این شب های بی چراغ

و این را ه های پر پیچ و پر سنگلاخ

و ته کشیدن غیرت یاران گردن فراخ

 های ای رضای  نا رضا

کز بد حادثه نیم مرده زنده مانده ائی

با این فیتیله ی خشک از فراق

راه از چاله و چاه

چگونه پیدا خواهی کرد

/ 2 نظر / 94 بازدید
..

دیشب بیاد تو اشک ریختم سخت/ پس زنده ام هنوز اگر چه نا خوش روی تخت