اموزش

 

  اگر نخواهی از کتاب بياموزی به انسان نزديکتر خواهی بود.

 هر چه دامنه اموزش کتابی تو بالا ميرود بهمان اندازه از خود واز انسان دور می شوی.

 مگر انکه کتاب رابطه تو باشد نه وسيله تو.

/ 0 نظر / 2 بازدید