گدای نوروزی

 

                              

                               سال نو مبارک اقا و بانو

 

         بوی تورا گرفتم

              اه سینه بانو

     نای ماندگی بر گیسو

                

    ماسیده مردابی پای دو چشم

           

    چاک سینه جامه ایی

                           بر تن

  

       بوی ترا گرفتم

        اه سینه بانو

     وفا دار ترین زن

              با گرسنگی

     با طفل بسته

                بر دوش ات

     حیوان دو سر را

          می مانی

               در دریای نفت سیاه وطنت

 

    اه سینه بانو

     زرد کاسه ایی بر دست

      با دود اسپند ات

     دوری چشم زخم

              می خواهی برمن در این بهار

                           در این بهار

     زخم دلم را

                چه خواهی کرد

               بانو

  بوی ترا گرفتم

               با سنبلی بر دست

                 برای پای سفره هفت سین ام

       .........................................

 

/ 0 نظر / 3 بازدید