نگران

نگران من خواهی بود

حتا در گور

نگران انگشتان من

که لای گیسوان تو

دنبال گرسنگی اش

می گشت

/ 0 نظر / 48 بازدید