۱- گربه ها وجود دارند برای آنکه خوب موش بگيرند

۲- گربه ها وجود دارند زيرا موشها را خوب می گيرند

/ 0 نظر / 3 بازدید