نان و نمک

 

                            

 

 

   اری  اری بکجا باید رفت

 اسمان همه جا یک رنگ است

 اختلاف ریشه ی این مردم

                         بی حق شده است

 دشنه در دیس گذارند و

                     به مهمانی معشوق روند

  کینه را صیقل وتیز می سازند

 با تفاهم قهرند

 مهر را

        مهر نمودند وبه پستو بردند

  من ندیدم دو همفکر گویا

 بر سر بال کبوتر بتوافق برسد

 یا که از پیچش مو

  به پیچیدگی عشوه یار پی ببرد

  ودر این ره گذر کوته عمر

  با تایید نظر

                 حل معما بکنند

 

 بر سر شاخه ی بی تفسیر حق باید رفت

  خیسی ی بوسه طلب کرد

                            ز یاران هر روز

  نقد را نقد نمود

                انکه بعشق ایمان داشت

 پرچم بی رنگ

              فراز بامها ست

 و عدالت چه خوب است

                     بال گشاید بر ما

 تا سر یک سفره عشق  زانو زد                         

  برکت خواست ز

                       نان

  از نانوا

 وچه خوب است نمکدانها مان

                  پر باشد ز مهر بر سفره

 پر چم بی رنگ

                 فراز بامها ست

 واز یاد نبریم

 نان و نمک خورده ایم

          ما با هم

    ........................................

/ 1 نظر / 3 بازدید
ليلا

وقتی مطلب می نويسی بيشتر خوشم مياد تا شعر مطالبت خيلی نکته داره ببخشيد البته فضولی می کنم ها