انتظار

انتظار من و                                           برای فریده

امدن تو

  نقدی ست

 بر هجوم بی ایستای

           دلم

مگر نه اینکه

می بینی و

ارام می گیری

ارام بگیر

انتظار را

 خا صیت

 این باشد.

.........................

/ 2 نظر / 2 بازدید

سلام همسايه ! شعرهايتان راخواندم. دلنشين و زيبا هستند . از آشنائيتان خوشحال شدم . ياحق !

آينا

شرمنده پيام قبلی از من بود . اسمم يادم رفته بود بنويسم .