راه عشق

 

    تو از همین مسیر بیا

   نه راست

                   نه چپ

  از همین مسیر

           که

  قلبت را به تند زدن

   وا داشته

  این صدای

            بی صدا

  راهنمای  ما

 از همین مسیر بیا

  بیا   بیا

  از همین مسیر ما

 بهم می رسیم

راه عشق را میگویم

.........................

/ 0 نظر / 3 بازدید