رها

                                                                                   

           پای تا ک تازه                                                       

 

                         که تازه

                               برگ را

            تجر به می کند

                     رقص مستانه می کنم

/ 1 نظر / 2 بازدید
مونا

من هنوز/شناورم امروز/درست مثل اولین روز/و دست هایم هنوز/مشت های کوچکیست که ریسمان را چسبیده/و چشمهایم هنوز /دو خط بسته ایست که لذت نطفه بودن را چشیده/......شاعر(شبنم طوعی)