مهر بانی رفت

                                                                    و بهروز هم رفت

 اولین روز ؛ روز های بی تو                                                                            

                    اغاز می شود

اما ما می دانیم

تو

    با د نیای زیر خاک

                       نیز

             مهر بانی

انقدر او از خو اهی خواند

   تا ریشه ها

            جو انه زنند

 حا لا کسی ایا هست

  تا مهربا نی را

                     برا ی ما بخوا ند

............................          ۲/۶/۸۵

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیاست

ماهنامه شماره 1 اخبار و افکار (با نام سیاست) منتشر شد ماهنامه اخبار و افکار با محوریت پیش بینی وقایع حساس جهان، تحلیل بر مبنای روش های نوین تفکر در مورد شاخص ترین وقایع روز، طرح دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان برتر ایران و جهان، اخبار اطلاعاتی، متناقض، زاویه دار، مشکوک، ... هم چنین مطالبی در زمینه امنیت و اطلاعات، دیدگاه ها ودرسها از واقعیت های دنیای سیاست منتشر گردید. این نشریه قصد دارد با نگاهی متفاوت گامی جلوتر در دنیای سیاست برداشته و روزنه ای دگرگونه به دنیای سیاست بگشاید. ماهنامه شماره 2 را با نام اخبار و افکار تهیه فرمایید.