غروب

هر غروب ما

خاطره ی تلخی بود

که از سپیده ی سحر

        شروع می شد

/ 2 نظر / 37 بازدید
..

بگو بباران/ کنار یاران

..

کاش ذره ائی افتابگردان بودم/ پیچ به هر سو/ سر به ان سو