درد

 

      بیایید عشقهایمان را

                           شمارش کنیم

       هر که عشق اش بیش

                            درد اش بیش

بیایید دردهایمان را شمارش  کنیم

هر که درد ش بیش

عشقش بیش

درد را از هر طرف که بخوانیم  درد است 

 

                 ........................   

/ 0 نظر / 2 بازدید